top of page

הבעת אמון של השוק המוסדי בחג'ג'

הקבוצה תגייס כ-206 מיליון שקל, כשהצעת החברה זכתה לביקושים בהיקף של כ - 270 מיליון שקל ובריבית קבועה בשיעור 5.6% לא צמודה


קבוצת חג'ג' בשליטת האחים צחי ועידו חג'ג' רושמת הישג מרשים עם הנפקת אג"ח שרשמה ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 270 מיליון ש"ח. למרות הביקושים כאמור, החברה תגייס סך של כ - 206 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח מסדרה י"ג, הנושאת ריבית קבועה לא צמודה של 5.62% אחוז עם מח"מ של 2.3 שנים. בהנפקה השתתפו הגופים המוסדיים מהמובילים בישראל ביניהם קבוצת מור, הפניקס , מנורה, נוקד, פורסט ומגדל.

העסקה משקפת הבעת אמון גבוהה מצד הגופים המוסדיים, שכן מדובר בריבית קבועה שאינה צמודה למדד, בשוק הפועל בסביבה אינפלציונית גבוהה וריבית פריים במגמת עליה..

אגרות החוב הובטחו בשעבוד על עודפים מפרויקט MOMA הצפויים להסתכם לסך של כ – 312 מליון ש"ח (כולל חלק השותפים בפרויקט). הפרויקט ממוקם ברחוב שלמה בין שכונת פלורנטין ליפו במסגרתו יוקמו 2 מגדלים של 17 קומות ו - 2 בניינים של 6 קומות (כאשר אחד מהם נמכר לרשת מלונות בראון) הפרויקט משלב מגורים, מסחר ומלונאות לפרויקט היתר בניה מלא ובנייתו נמצאת בעיצומה ונותרו לשיווק 65 יח"ד (מתוכם 10 יחידות לדיור בר השגה).

קבוצת חג'ג' פרסמה לאחרונה את הדו"חות הכספיים לרבעון השני לשנת 2022, מהם עולה כי הרווח הגולמי החצי שנתי של הקבוצה עומד על כ-50 מיליון שקל, המהווים 40% מהכנסות הקבוצה. ההון העצמי של קבוצת חג'ג' הוא כמיליארד שקל והיקף מאזן הקבוצה עומד כעת על 2.7 מיליארד שקל.


מקבוצת חג'ג' נמסר: אנו פועלים על מנת לשמור על קצב גדילה והתרחבות, כשהפעילות של הקבוצה ממוקדת במיקומים הטובים ביותר בישראל. אנו מודים על האמון הגבוה שניתן לפעילות של הקבוצה, כפי שמשתקף מהגיוס האחרון.

bottom of page