top of page

האם ראלי סופשנה בפתח?

גופים גדולים ספגו ירידות כואבת בשנת 2022, סקטורים רבים על אף שהראו צמיחה חוו ירידות עקב השווי המנופח, אשר אותו יצרה הריבית האפסית ששררה פה שנים, האם יש סיכוי לשיפור תשואות?


בורסות רבות בעולם חוו ירידות כואבות בשנת 2022, גופי השקעה רבים ובניהם הישראלים ככל הנראה יציגו תשואות שליליות אשר בהחלט יגרמו למשקיעים לחשוב פעמיים היכן לשים את כספם בעתיד.


השנה הזאת ראינו מה הפרסומים בעניין התשואות עשה לחברת אלטשולר עם ירידה דרסטית במניה לאחר שהייתה הנפקה מוצלחת וזינק כמעט 200% בשנה אחת! החברה חזרה למחיר ההנפקה, רכישת פסגות שהייתה אמורה להעלות אותה שלב לא צלחה עקב בריחת הכספים ההמונית למור אשר הצליחה לנהל את כספי המפקידים בצורה טובה יותר ועם תשואות טובות בהרבה מאשר אלטשולר, בריחת הכספים גרמה לאלטשולר לחזור לרמתו לפני רכישת נכסי פסגות.

אנו נמצאים בישרות האחרונה של השנה כאשר ברקע הקמת ממשלה חדשה וכן עונות דוחות לרבעון השלישי בו מספר סקטורים הציגו רווחים נאים (עיין ערך הבנקים) כאשר מזרחי ולאומי עוד צפויים לדווח השבוע, ואנו נחווה מבול דוחות בימים הקרובים (חובה לדווח עד סוף נובמבר) ולכן ישנו סיכוי רב כי הגופים אשר ינסו למשוך את כספי המשקיעים בשילוב הרצון להראות תשואות גבוהות של המתחרים יכולים לקחת את המדדים קדימה.


הגופים הללו מנוהלים ע"י כך שישנם בונוסים גבוהים בתחום וכן הרצון לשיפור תשואות כאשר העולם בטלטלה עקב ריביות עולות, המלחמה המתמשכת באוקראינה ואינפלציה גבוהה אשר ממאנת לרדת, המטרה תהיה לדחוף קדימה כך שבשנת 2023 תהיה אפשרות לתקן את התשואות לכל כיוון כי ישנה שנה קלנדרית חדשה והיא תהווה מבחן חדש בו ישפך מידע חדש לשווקים ויעזור לשחקנים והמשקיעים להניב ולהגיב עם תיק ההחזקות.bottom of page