top of page

האם יש מחיר ריצפה לנפט לקראת 2023?

היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במהלך 2023, בעקבות הקיצוץ במכסות הייצור של OPEC+ יחד עם הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של רוסיה ועל אף הצפי בגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב


התפתחות מחיר הנפט

מחירי הנפט חזרו בשבוע האחרון לרדת, כהמשך למגמת הירידה בשוק בחודשים האחרונים. זאת, לאור החשש מפני האטה כלכלית גלובלית, בדגש על אירופה, וההחלטה של קבוצת OPEC+ בראשית דצמבר לשמור על מכסות הייצור ללא שינוי מבלי לצמצם. גורמים אלה אף קיזזו את ההשפעה של ההכרזה על הקלת מדיניות ההתמודדות של סין עם התפשטות נגיף הקורונה, העשויה להביא בהמשך לגידול בביקושים.

הביקוש וההיצע הגלובליים

מלאי הנפט הגולמי המסחרי בארה"ב ירד בשבוע שעבר, על רקע הגידול המתמשך בביקושים של בתי הזיקוק ועל אף הגידול בייבוא נטו. עליית הייבוא נטו נבעה מהתכווצות הייצוא לצד התכווצות קטנה בייבוא ברוטו של הנפט הגולמי של ארה"ב. דו"ח מצב הנפט השבועי של ה-EIA בארה"ב הראה כי מלאי הנפט הגולמי המסחרי ירד ב-5.2 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-2/12/2022 ל-413.9 מיליון חביות. בכך, נפתח הפער בין הרמה הנוכחית לרמת המלאי הממוצעת בחמש השנים האחרונות והוא הגיע לכ-9%. ירידה זו במלאי נבעה בחלקה מעליית שיעור הניצולת של בתי הזיקוק בארה"ב ל-95.5%. ירידת המלאי הייתה מתונה יחסית לציפיות, בשל אספקה של 2.1 מיליון חביות נפט מה-SPR, לאחר שבשבוע הקודם הממשל סיפק מהמאגר האסטרטגי כמות נמוכה יותר של 1.4 מיליון חביות נפט.


מנגד, מלאי הדלק והתזקיקים גדל, מה שעשוי להביא בהמשך לירידה בביקושים של בתי הזיקוק לנפט גולמי. העלייה במלאי הדלק הביאה לכך שרמת המלאי מצויה סביב הרמה הממוצעת בתקופה זו של השנה והיא נמוכה רק בכ-3% מהרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות. לעומת זאת, רמת התזקיקים נותרה נמוכה מהרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות, מה שמצביע על שוק הדוק של חלק מתזקיקי הנפט אשר מסביר בחלקו את מחירי הסולר בארה"ב הממשיכים להיות גבוהים.

רמת המלאי האסטרטגי שירדה אל מתחת ל-400 מיליון חביות עדיין מספקת לצרכי ארה"ב גם בעת של תקופות של אי-יציבות גיאופוליטית עולמית. זאת להבדיל מן המצב באירופה, אשר הינו חמור במיוחד בתחום הגז הטבעי. על מנת לשים את הדברים בפרופורציה, נציין כי ארה"ב צורכת כ-20-21 מיליון חביות נפט גולמי מדי יום ומפיקה כ-12 מיליון חביות ליום (כ-13 מיליון חביות בשיא ההפקה בראשית 2020). לפיכך, המלאי האסטרטגי שקול לכ-40 ימים של הפער שבין היקף ההפקה והצריכה של נפט גולמי על ידי ארה"ב וקיים סדר גודל דומה של מלאי מסחרי. היבוא ברוטו של נפט גולמי על ידי ארה"ב היה במהלך העשור האחרון סביב רמה של כ-7 מיליון חביות ליום (כיום כ-6 מיליון חביות ליום).


כ-51% מן היבוא ברוטו לארה"ב מתבצע מקנדה ומעל 8% מגיעים ממקסיקו ומדובר במקורות יציבים יחסית של אמריקה הצפונית. מעבר לכך, לארה"ב מקורות גז טבעי בהיקף משמעותי והיא יצואנית נטו של גז טבעי לעולם. עם זאת, דליפת נפט בצינור הולכת נפט מרכזי בצפון ארה"ב בנחל Kansas הביאה להפסקת הפעילות של צינור הנפט Keystone Pipeline, המקשר בין שדות הנפט בקנדה לבתי הזיקוק בארה"ב והמחישה חלק מן הסיכונים הקיימים. הצינור בעל קיבולת הובלה של יותר מ-600,000 חביות נפט ליום והתמשכות התקלה עלולה לשבש את אספקת הנפט בארה"ב. הפסקת פעילות הצינור התרחשה בזמן שהשוק החל לראות הקלה מסוימת לאחר שהוא היה הדוק, מה שהביא להקלה מסוימת על הצרכנים.


שיבושים אלה הינם בעלי השפעה בעיקר על בתי זיקוק בצפון ארה"ב שהם יכולים לזקק בעיקר נפט מהסוג המצוי בקנדה, אך ההשפעה על בתי הזיקוק במפרץ מקסיקו בארה"ב צפויה להיות פחותה יותר מאחר והם יכולים לזקק גם נפט מסוג שונה (ברמת חמיצות שונה), כך שהם לא תלויים באופן בלעדי באספקת הנפט מקנדה. ההשפעה של הפסקת הפעילות בצינור על השוק טרם התבררה והיא תלויה בעיקר במשך הזמן שייקח עד להחזרתו לפעילות. במידה והצינור יתוקן באופן מהיר, ייתכן שלא תהיה לכך השפעה ממשית על הצרכנים מאחר ולטווח הזמן הקצר מלאי הנפט, האסטרטגי והמסחרי, יסייע למתן את השפעות שיבושי האספקה. אולם, במידה והתיקונים יארכו זמן רב, שוק הנפט והתזקיקים בארה"ב עלול להתהדק מה שיביא לעלייה מסוימת במחירי הנפט והתזקיקים.


ה-EIA העלה מעט את תחזית יצור הנפט של ארה"ב לשנת 2023, לאחר שבחמשת החודשים האחרונים התחזית ירדה באופן עקבי. להערכתה, תפוקת הנפט של ארה"ב צפויה להסתכם בשנת 2022 ב-11.87 מיליון חביות ביום ובשנת 2023 התפוקה צפויה לעלות לרמת שיא של 12.34 מיליון חביות ביום.


קבוצת OPEC+ השאירה את מכסות יצור הנפט ללא שינוי, על אף החשש מפני היחלשות הביקושים אשר הביאה לירידת הפרמיה על הנפט של ערב הסעודית. החלטה התקבלה בעקבות הכניסה לתוקף של הטלת "מחיר תקרה" של 60 דולרים לחבית נפט, על הנפט הרוסי. מחיר זה גבוה יותר מהמחיר שבו רוסיה מוכרת את הנפט שלה לרוב לקוחותיה, אך נראה שהקבוצה העדיפה לבחון את השפעת מדיניות זו על השוק לפני שהוא מגיבה בהידוק נוסף של ההיצע. נציין כי הקבוצה חוששת שהטלת מחיר התקרה על נפט רוסי תהווה תקדים לאכיפה של מחיר הנפט המיוצר אצל חלק מהחברות בקבוצה, מה שמגביר את המתיחות בין חברי הקבוצה, בדגש על ערב הסעודית, לבין ארה"ב, וממחיש את החשיבות של רמות מלאי מסחריות ואסטרטגיות נאותות. להערכתנו, במידה ומחיר הנפט ימשיך לרדת במהלך חודש דצמבר, אזי הקבוצה ככל הנראה תצמצם את מכסות הייצור כבר בראשית 2023. זאת, בפרט אם יתברר שכלכלות המדיניות המפותחות אכן מצויות במיתון.


רוסיה הודיעה כי היא לא תמכור נפט למדינות שיאכפו את "מחיר התקרה" שהוטל על הנפט שלה. בכך, אספקת הנפט מרוסיה לאיחוד האירופאי נפסקה, מה שסגר באופן סופי שוק לנפט הרוסי שעד פלישת רוסיה לאוקראינה היה בסדר גודל של כ-1.5 מיליון חביות נפט. הפסקת האספקה של נפט רוסי, מחייבת את מדינות אירופה לחפש נפט בשוק הגלובלי. רוסיה החלה למצוא לקוחות חדשים לנפט שלה ולחזק את לקוחותיה הגדולים. פקיסטן הודיעה כי היא תרכוש מרוסיה נפט, דלק וסולר במחיר מוזל והודו, יבואנית הנפט השלישית בגדולה בעולם, הודיעה גם כן כי היא מתכוונת להמשיך לרכוש נפט מרוסיה.


הביקושים לדלק נותרו חלשים בשבוע שהסתיים ב-2/12/2022. ההאטה בביקושים הביאה להמשך ירידת מחיר הדלקים לצרכן בארה"ב, כאשר הירידה במחיר "הדלק הרגיל" הייתה גדולה יותר מירידת מחיר הדלק "פרימיום" (אוקטן גבוה), מה שהביא לכך שהפער בין מחיר הדלק הרגיל לפרימיום מתקרב לשיא. ירידה זו במחיר, נתמכה על ידי הרמה הגבוהה של מלאי הדלק המצויה סביב הרמה המתאימה לעונה זו בשנה, מה שהפחית את החשש מפני מחסור בדלק בהמשך עונת החורף. לצד זאת, מחירי הסולר ירדו גם כן, אך הם מצויים ברמה גבוהה משמעותית מזו שהייתה בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בשל השוק ההדוק, הבא לידי ביטוי ברמה הנמוכה של מלאי הסולר. ירידת המחירים של דלק וסולר נתמכת בחלקה על ידי הטמפרטורות הגבוהות לעונה בצפון-מזרח ארה"ב, מה שמפחית את הביקושים לתזקיקים לטובת חימום ביתי ביחס לציפיות שהיו בשוק. הביקוש לדלק מטוסים נותר תנודתי מאוד, אך בתוך הטווח בו הוא מצוי בשנה האחרונה, והוא ירד לכ-1.4 מיליון חביות ביום.


ההחלטה של סין על הקלה במדיניות "אפס קורונה" עשויה להגביר את הביקושים המקומיים בטווח הבינוני ולתמוך במחיר הנפט בשוק. זאת, בתנאי שהיא אכן תיישם את ההחלטה כפי שהיא הצהירה. לצד זאת, סין הגבירה את יבוא הנפט למדינה, בעקבות הגידול במכסות הייצוא של תזקיקים מהמדינה ועל רקע הביקוש הגלובלי לתזקיקי נפט, בדגש על דלק וסולר. עם זאת, הצפי להאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית עלול להביא לירידה בביקושים של בתי הזיקוק בסין לנפט, אך הגידול בביקושים המקומיים עשוי לקזז חלק מירידה זו ולמתן את ההשפעה של ההאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית על סקטור האנרגיה של סין.


בבריטניה, הביקושים לנפט וגז טבעי צפויים לעלות, בשל עונת החורף הקרה הצפויה להיות ובזמן שתפוקת האנרגיה מרוח במדינה, מצויה ברמה נמוכה. לצד זאת, צרפת צפויה להכריז בינואר 2023 על תמיכה ממוקדת בנהגים, אשר תחליף את ההנחות הישירות הניתנות היום לצרכני דלק וסולר באמצעות הנחה על המחיר המשולם בתחנות הדלק לכל הצרכנים.


משק הגז הטבעי

מחיר הגז הטבעי בארה"ב המשיך לרדת בשבוע האחרון והגיע ל-5.96 דולרים ל-MMBTU. זאת, על רקע הצטמצמות הפער בין רמת המלאי הנוכחית לרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות ולצד הצפי להתמתנות הביקושים החיצוניים מצד הצרכנים באירופה בשל מציאת מקורות נוספים לאספקת גז טבעי נוזלי בטווח הבינוני, בדגש על קטאר. עם זאת, גיוון מקורות אספקת הגז טבעי של אירופה לא צפוי להתרחש בטווח הזמן הקצר, כך שהסיכון מפני מחסור במקרה של חורף קשה מהצפוי עדיין קייים בשוק וכתוצאה מכך מחיר הגז הטבעי האירופי צפוי להישאר תנודתי ברמה גבוהה יחסית. זאת, תוך שהוא מושפע מהשינויים ברמות המלאי במאגרים ובמכליות ה-LNG המצויות סביב אירופה, בצפי להתפתחויות בפעילות הכלכלית בדגש על התעשייה מוטת אנרגיה ובבהסכמים חדשים שיהיו בנוגע לאספקת גז טבעי. הצפי להתקררות מזג האוויר בצפון אירופה בשבועיים הקרובים, בדגש על המדיניות הסקנדינביות גרמניה ופולין, צפוי להגביר את הביקושים בשוק לגז טבעי לחימום ביתי, מה שהביא להמשך עליית מחיר הגז טבעי האירופאי (TTF) בשבוע האחרון למעבר ל-140 אירו ל-MWh.


הצפי לטווח הבינוני

היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במהלך 2023, בעקבות הקיצוץ במכסות הייצור של OPEC+ יחד עם הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של רוסיה ועל אף הצפי בגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב. כתוצאה מכך, עודף ההיצע בשוק הנפט צפוי לרדת, זאת גם על רקע ירידת הביקושים כתוצאה מההאטה הכלכלית. בטווח הקצר, כל עוד הצמיחה העולמית הולכת ומתמתנת, נראה שהקבוצה תקצץ את מכסות הייצור, על מנת למנוע ירידות חדות במחיר הנפט. בעתיד הרחוק יותר, חברי OPEC+ צפויים להגדיל את קיבולת יצור הנפט שלהם, אך זאת לאחר תחילת ההתאוששות הכלכלית הגלובלית, אשר תביא גם להתאוששות הביקושים, מה שיגרום בהמשך לגידול בצד ההיצע ולהפחתת מכסות הייצור של הקבוצה.

תהליך השיחרור של נפט גולמי מן הרזרבה האסטרטגית של ארה"ב מתוכנן להסתיים עד לסוף השנה וארה"ב אף מתכננת הגדלה מחודשת של המלאים בהמשך, לאחר שהמחיר ירד לקרוב ל-70 דולרים לחבית, מה שמיצר "רצפה למחיר". כמו כן, היחלשות הדולר לאחרונה, על רקע התמתנות מסוימת של הציפיות להעלאת ריבית, צפויה לתרום לעלייה של מחיר הנפט. המחיר לחבית צפוי לרדת במהלך 2023, לכ-80-85 דולר לחבית, ירידה במחיר שבלעדיה השוק איננו צפוי להתאזן, אלא להיות במצב של עודף היצע.

bottom of page