top of page

האינפלציה בארה"ב לא יורדת ועומדת על 8.3%

הציפיות להמשך ירידה אפילו מתחת לרמה של 8% לא התממשה - ישנה עליה קלה והפד יצטרך לפעול


אכזבה יו"ר הפד, הציפיות להמשך ירידה באינפלציה בארה"ב לא התממשה, הציפיות של מספר רב של בנקים היו סביב 8% והיו אף כאלה שצפו לירידה חדה יותר עקב ירידת מחירי הדלק וחלק מן הסחורות - המשמעות היא שהפד יצטרך להמשיך לפעול בחדות כלפי העלאת הריבית וכפי שהוא הפגין אין לו חששות בעניין.

יו"ר הפד בהחלט מעודד משוק העבודה הצפוף בארה"ב ויעניק רוח גבית להמשך עליות הריבית, בציפייה למיתון בעליית האינפלציה לא צלחה משמעותה המשך עליות ריבית בזמן שישנה עדיין מלחמה באירופה.

bottom of page