top of page

האיחוד האירופאי הצליח למלא יותר מ-80% מיעד הגז לקראת החורף

מחיר הגז החל לרדת כאשר גרמניה מילאה כ-87% ממאגרי הגז טבעי שלה, מה שמפחית את החששות למחסור בגז טבעי בטווח הזמן הקצר


מחיר הגז הטבעי בארה"ב המשיך לרדת בשבוע החולף, והוא הגיע לכ-7.97 דולרים ל-MMBTU. במקביל, חלה ירידה גם במחיר הגז טבעי האירופאי (TTF), אשר נותר תנודתי, והוא הגיע ל-191.7 אירו ל-MWh. ירידה זו במחיר הגז הטבעי נבעה מהצלחת האיחוד האירופאי למלא יותר מ-80% מהיעד אליו סוכם על ידי חברי האיחוד להגיע עד חודש נובמבר, כאשר גרמניה מילאה כ-87% ממאגרי הגז טבעי שלה, מה שמפחית את החששות למחסור בגז טבעי בטווח הזמן הקצר. לצד זאת, מדינות האיחוד החלו בהעברת תקנות המגבילות שימושים מסוימים באנרגיה, על מנת לחסוך בגז טבעי.

עם זאת, מאגרי הגז טבעי יכולים להספיק לצריכה של כחודשיים-שלושה, כך שחוסר הוודאות צפוי להישאר בשוק. זאת, בפרט לאור הפסקת אספקת הגז טבעי של רוסיה דרך צינור הגז Nord Stream 1 והצהרתה כי היא לא תחדש את האספקה של גז טבעי עד אשר יתאפשר לה לתקן חלקים מסוימים בצינור ובטורבינות המסייעות להולכת הגז, בניגוד לסנקציות שמדינות המערב הטילו עליה.


להערכתנו בבנק לאומי, מחיר הגז הטבעי צפוי להישאר תנודתי בחודשים הקרובים, על רקע חוסר הוודאות בשוק האירופאי והחשש מפני משבר חריף לקראת סוף שנת 2022, לאחר צריכת המלאי שבמאגרים. בפרט, לאור השילוב של חורף קשה במיוחד והצורך להתמודד עם הפסקה של אספקת הגז הרוסי. מציאת ספקי גז טבעי חדשים או מציאת פתרונות חלופיים למחסור בגז טבעי הם תהליכים העשויים להביא לירידה משמעותית במחיר, אך רק בטווח הרחוק יותר.


bottom of page