top of page

דלק צוללת שוב 8% לאחר ירידות באתיקה

היקף הגיוס הכולל כ-350 מיליון דולר לפי שווי של כ-2.9 מיליארד דולר, מניית אתיקה ITH נסחרת בירידה של כ-5% היום לאחר ירידות גם אתמול ובסה"כ 13% כרגע ביומיין מסחר לאחר שהונפקה ברף הנמוך


קבוצת דלק, המנוהלת בידי עידן וולס, רשמה אתמול הישג חשוב, החברה דיווחה היום כי השלימה אמש את הנפקת איתקה (Ithaca), חברה בת בבעלות מלאה, ברשימת ה-Premium של הבורסה בלונדון. ההנפקה – שהינה הגדולה ביותר שבוצעה בשנה האחרונה בלונדון – הושלמה לפי שווי של כ-2.9 מיליארד דולר (2.5 מיליארד ליש"ט) לאיתקה.


המסחר במניית איתקה יחל היום, 9 בנובמבר 2022, תחת הטיקר ITH כאשר השלמת הליכי הרישום של המניות בבורסת לונדון צפויה להיות ביום שני הקרוב, 14 בנובמבר 2022.


בהנפקה נרשמו ביקושים רבים ממשקיעים בינלאומיים וישראלים מובילים שהגיעו לכ-1.3 מיליארד דולר. בסך הכול, איתקה הנפיקה 105,000,000 מניות במחיר של 250 פני, המהוות 10.4% מהון המניות המונפק של החברה לאחר ההנפקה, בתמורה לכ-300 מיליון דולר.


בנוסף, לחתמים בהנפקה, גולדמן סאקס ומורגן סטנלי, ניתנה אופציה להקצאת יתר (“greenshoe”) של 15,000,000 מניות נוספות בשווי כולל של כ-45 מיליון דולר אשר צפוי להגדיל את היקף העסקה הכוללת לכ-350 מיליון דולר. במקרה כזה, סך מניות הציבור באיתקה יעמוד על כ-11.9% מהון המניות המונפק. כל תמורת העסקה, בניכוי הוצאות ההנפקה, תועבר לקבוצת דלק.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק מסר: " קבוצת דלק הגשימה היום את היעד שהציבה לעצמה, להפוך את איתקה לחברה ציבורית נסחרת בבורסה הראשית של לונדון. השלמת ההנפקה ורמת הביקושים הגבוהה מעידים בראש ובראשונה על אמון המשקיעים באיתקה ועל הפוטנציאל של החברה להציף ערך לכלל בעלי המניות שלה. אנו מאמינים כי ההנפקה היא רק הצעד הראשון בדרך למיצוי הפוטנציאל האדיר שקיים בנכסי איתקה הכוללים את מאגרי הגז והנפט הגדולים בבריטניה וזאת במיוחד על רקע הביקושים הגבוהים לאנרגיה בשוק העולמי. "

bottom of page