top of page

דו"ח התעסוקה לאוגוסט בארה"ב היה דוח חיובי

בחודש אוגוסט, השכר הממוצע לשעה עלה בשיעור חודשי של 0.3% ובמהלך 12 החודשים האחרונים השכר הממוצע עלה ב-5.2%. מדובר בשמירה על עליית שכר בקצב שנתי העולה על 5% מזה יותר משנה


התעסוקה, בארה"ב, גדלה בחודש אוגוסט ב-315,000, בהתאם לציפיות, ושיעור האבטלה עלה במקצת ל-3.7%, וזאת מסיבה "טובה" של עליית שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. עליות בתעסוקה נרשמו בשירותים מקצועיים ועסקיים, שירותי בריאות ומסחר קמעונאי. מספר המובטלים לטווח ארוך (אלה המובטלים במשך 27 שבועות או יותר) השתנה רק במעט באוגוסט. המובטלים לטווח ארוך הטווח היוו 18.8% מכלל המובטלים.כאמור, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה. מדובר בעלייה די משמעותית של כ-0.3 נקודות אחוז במהלך החודש ל-,62.4%, שיעור המצוי רק ב-1.0 נקודות אחוז מתחת לרמת פברואר 2020. מדובר במצב שבו "צוואר הבקבוק" בתחום התעסוקה בארה"ב מתחיל להשתחרר. יתכן שהדבר משקף את השפעת עליית יוקר המחייה בארה"ב, מה שמחייב יותר אנשים לשוב לכוח העבודה, לאחר שיצאו ממנו, וגם מביא להצטרפות של אנשים "חדשים" לכוח העבודה. מדובר בעיקר בעלייה של שיעורי ההשתתפות בגילאי 25-54, להם השפעה כלכלית גדולה יחסית, דרך משקל גדול של הצריכה הפרטית שלהם ורכישת נכסים.

בחודש אוגוסט, השכר הממוצע לשעה עלה בשיעור חודשי של 0.3% ובמהלך 12 החודשים האחרונים השכר הממוצע עלה ב-5.2%. מדובר בשמירה על עליית שכר בקצב שנתי העולה על 5% מזה יותר משנה.

במבט כולל, מדובר בדו"ח תעסוקה "די טוב" ולא "טוב מדי": שוק העבודה מוסיף מקומות עבודה, אך בקצב שמתמתן בהדרגה מחודש לחודש; השכר ממשיך לעלות, אך איננו פורץ כלפי מעלה; ושיעור ההשתתפות שב ועולה ומשקף ככל הנראה את התחלת מיצוי "החיסכון העודף" מתקופת הקורונה ואת הלחץ של עליית יוקר המחיה. במידה ומדד המחירים לצרכן, העתיד להתפרסם ב-13/9/22, יפתיע ויהיה מתון וירד יותר מהצפוי (-0.1%), ובעיקר אם רכיב הליבה יעלה הרבה פחות מהצפוי (+0.4%), הדבר עשוי "להחזיר לשולחן" העלאת ריבית של "רק" 50 נ"ב בהחלטה הקרובה (21/9/22) ולא 75 נ"ב, כפי שהשוק עדיין מתמחר כרגע.

bottom of page