top of page

דוראל רוכשת פאנלים סולאריים בכ-500 מיליון ש"ח

הפרויקט הינו חלק מפרויקט הענק של דוראל, Mammoth Solar, שהספקו הכולל כ- 1,600 מגה ואט (DC)


דוראל מדווחת היום על חתימת הסכם לרכישת פאנלים פוטו-וולטאיים עם חברת Waaree Energies Limited, ספק פאנלים פוטו-וולטאיים גלובלי Tier-1, בסכום של כ-500 מיליון ₪, עבור פרויקט אינדיאנה דרום שהספקו מוערך בכ-360 מגה-וואט (DC).יקי נוימן, מנכ"ל דוראל: "הסכם רכש הפאנלים מהווה אבן דרך משמעותית נוספת בהקמת פרויקט הענק באינדיאנה, בהתאם ליעדי החברה. לדוראל , כיזם גלובלי, יתרון מהותי במינוף הקשרים מול הספקים המובילים בעולם וסגירת עסקאות תוך מיקסום תנאי ההסכם מולם. עסקה זו הינה חלק מהאסטרטגיה לגיוון ספקי הציוד הקריטי לפרויקטים הגדולים, על מנת לגדר סיכונים בשרשרת האספקה, איתנות פיננסיית וסיכונים גיאו פוליטיים, לרבות סיכונים הנוגעים למכסים אפשריים. החקיקה האחרונה של הממשל האמריקני צפויה לספק רוח גבית נוספת לסביבה העסקית החיובית של דוראל בארה"ב."


פרויקט אינדיאנה דרום, הוא חלקו השני של Mammoth Solar, פרויקט הדגל של דוראל בארה"ב, שהספקו הכולל הוא כ-1,600 מגה ואט (DC) ושטחו כ-50,000 דונם – הפרויקט הגדול ביותר שיזמה, מקדמת ומקימה חברה ישראלית בארה"ב.

היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט הינו כ-1.6 מיליארד דולר, והוא מחולק לשלושה שלבים: אינדיאנה צפון, שהספקו מוערך בכ-480 מגה-וואט (DC),אינדיאנה דרום שהספקו מוערך בכ-360 מגה-וואט (DC) ואינדיאנה מרכז שהספקו מוערך בכ-720 מגה-וואט (DC). דוראל השלימה התקשרויות בהסכמי PPA למכירת החשמל עבור כל הפרויקט, בהיקף של כ-1,600 מגה-וואט ל-15 שנים.

עבודות ההקמה בחלקו הראשון של הפרויקט, אינדיאנה צפון, בעיצומן והוא צפוי להגיע להפעלה מסחרית בשנת 2023. דוראל חתמה על הסכם מימון והסכם שותף מס עבור חלק זה של הפרויקט.

bottom of page