top of page

דוראל ארה"ב מגייסת 500 מיליון דולר מ Apollo

הגיוס כנגד שטרות המירים למניות של Doral LLC לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר לפני הכסף


דוראל מדווחת היום כי חברת הבת בארה"ב, Doral Renewables LLC ("Doral LLC"), התקשרה בהסכם עם קרנות בניהולה של ענקית ההשקעות הבינלאומית Apolloלגיוס של עד 500 מיליון דולר באמצעות הנפקת שטרות המירים. השטרות המירים למניות רגילות של Doral LLC לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר לפני הכסף (כ-5.25 מיליארד ש"ח). בכוונת Doral LLC להשתמש בכסף למימון פרויקטים של אנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה, אשר היא יוזמת בארה"ב.יקי נוימן, מנכ"ל דוראל: "הסכם זה הוא צעד חשוב ומשמעותי במימוש האסטרטגיה של דוראל בשוק האמריקני. זו עסקת ענק לחברת אנרגיה מתחדשת בבעלות ישראלית בארצות הברית והבעת אמון בחברה ובפעילותה מצד המוסדות הפיננסיים המובילים בתחומם. ל Doral LLCיתרון משמעותי בשוק האמריקני בכך שהיא יוזמת, מפתחת ומפעילה את הפרויקטים בעצמה מתחילתם באמצעות איתור ויצירת קשר ישיר עם בעלי הקרקעות ועד השלמת עבודות הקמת הפרויקטים והפעלתם לטווח ארוך ובכך שולטת בכל שרשרת הערך. הסכום המשמעותי שגויס יאפשר את הקמת צבר הפרויקטים הבשל של החברה ופרויקטים נוספים אשר החברה צופה שיבשילו בקרוב לכדי מוכנות להקמה ובנוסף יתמוך בהמשך צמיחתה המואצת של החברה בארה"ב."


דני רינות, סמנכ"ל פיתוח עסקי – צפון אמריקה, בדוראל: "העסקה מספקת עדות נוספת לאיכות הפעילות והצוות של דוראל ארה"ב. החבירה לגופים פיננסיים בסדר גודל כזה תהווה קטליזטור משמעותי להמשך הצמיחה של החברה בשוק זה."


קורין סטיל, שותפה מנהלת באפולו: "ההשקעה בדוראל מייצגת הזדמנות לשיתוף פעולה עם יזמית סולארית מובילה ומדגישה את המחויבות של אפולו להשקיע בחברות המאפשרות את מעבר לאנרגיה נקיה. אנו מאמינים כי ההתמקדות של דוראל בפרויקטים רחבי היקף, הקשרים הטובים שלה עם בעלי הקרקעות ויכולותיה להוציא לפועל פרויקטים ממצבים אותה כאחת החברות המובילות בשוק".

צבר הפרויקטים של דוראל בארה"ב עומד על כ- 12,000 מגה-וואט (DC) + 6,860 מגה-וואט שעה אגירת אנרגיה.


פרויקט הדגל של החברה, Mammoth Solar, מוקם בצפון אינדיאנה על שטח של כ-50,000 דונם וצפוי לייצר עם השלמתו כ-1,600 MW (DC) של אנרגיה נקייה.

היקף ההשקעה הצפוי בפרויקט הינו כ-1.6 מיליארד דולר, והוא מחולק לשלושה שלבים: אינדיאנה צפון, שהספקו מוערך בכ-480 מגה-וואט (DC) והוא צפוי להגיע להפעלה מסחרית בשנת 2023, אינדיאנה דרום שהספקו מוערך בכ-400 מגה-וואט (DC) ואינדיאנה מרכז שהספקו מוערך בכ-720 מגה-וואט (DC). Doral LLC השלימה התקשרויות בהסכמי PPA למכירת החשמל עבור כל הפרויקט, בהיקף של כ-1,600 מגה-וואט ל-15 שנים.

bottom of page