top of page

גניגר תקים במרוקו מפעל לייצור יריעות בעלות של 10 מיליון דולר

לראשונה מיזם בין חברה ישראלית לחברה ממרוקו להקמת מפעל משותף בקזבלנקה, המפעל יוקם בשותפות שווה עם חברה מרוקנית מובילה בתחום ההפצה של תשומות חקלאיות ובהשקעה של 10 מיליון דולר


חברת גניגר, העוסקת בתחום יריעות פלסטיק לחממות ויריעות הנדסיות לתחומי האנרגיה המתחדשת, דיווחה היום כי חתמה על הסכם להקמת מיזם משותף עם חברה במרוקו להקמת מפעל ייצור ליריעות לחממות וכיסויי קרקע בקזבלנקה. עלות הקמת המפעל מוערכת בכ-10 מיליון דולר, ומימון ההקמה יתחלק באופן שווה בין גניגר לחברה המרוקנית, באמצעות הזרמת הון מהבעלים וכן מימון בנקאי מקומי במרוקו.

החברה עמה יוקם המיזם המשותף היא אחת מהחברות המובילות במרוקו בתחום ההפצה של תשומות חקלאיות, והיא פעילה גם במספר מדינות שכנות. היקף המכירות הצפוי של המיזם בהגעתו לכושר יצור מלא מוערך בכ-15 מיליון דולר ובשלב המעבר עד לסיום הקמת המפעל תספק גניגר מוצרים מישראל אשר יופצו במרוקו. גניגר משווקת היום את מוצריה במדינות מרכז אפריקה, ובאמצעות מיזם זה היא צפויה להרחיב באופן משמעותי את פעילותה ביבשת.


פאביו קאהן, מנכ"ל גניגר: "הפשרת היחסים בין המדינות יצרה אקלים נוח לשיתופי פעולה, ואני גאה בכך שגניגר היא מהחברות הראשונות אשר מקימה מיזם משותף במרוקו עם חברה מקומית מובילה בתחומה. בשנים האחרונות היקף גדל והולך של גידולים חקלאיים עובר ממדינות אירופה למדינות באפריקה ולמרוקו בפרט, אשר הפכה להיות מעצמה של ממש בתחום החקלאות, ומהווה פוטנציאל להתפתחות עתידית של גניגר. אני סמוך ובטוח שהשילוב של טכנולוגיה ישראלית בתחומי החקלאות לצד יכולות הייצור והמכירה של השותף המרוקני יביאו להצלחת המיזם".

bottom of page