top of page

גילת: רבעון סביר עם מעבר לרווח אך הורדת תחזית

עם זאת החברה מעדכנת ומצמצמת את טווח התחזיות שלה לשנת 2022, ומצפה להכנסות של בין 240 ל-245 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית של כ-13%, הרווח עמד על 4 סנט לעומת צפי של 3 בלבד.


גילת רשתות לוויין בע"מ העוסקת בטכנולוגיה לרשתות תקשורת לווייניות, פתרונות ושירותים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2022 אשר הסתיים ב-30 בספטמבר 2022.דגשים עיקריים לתוצאות הרבעון השלישי של 2022:


הכנסות בסך של 60.4 מיליון דולר, גידול של 21% בהשוואה ל-49.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה שעברה;


רווח תפעולי על בסיס GAAP של 3.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה שעברה;


רווח תפעולי על בסיס Non-GAAP של 4.4 מיליון דולר בהשוואה ל-1.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה שעברה;


רווח נקי על בסיס GAAP של 2.1 מיליון דולר, בהשוואה לאפס ברבעון השלישי של השנה שעברה;

רווח נקי על בסיס Non-GAAP של 3.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה שעברה.


החברה מעדכנת ומצמצמת את טווח התחזיות שלה לשנת 2022, ומצפה להכנסות של בין 240 ל-245 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית של כ-13%.


בנוסף החברה מעלה ומצמצמת את טווח תחזית הרווח התפעולי על בסיס GAAPלבין 8 ל- 10 מיליון דולר, גידול משמעותי בהשוואה ל-2.2 מיליון דולר בשנת2021.

עדי צפדיה, מנכ"ל גילת, מסר: "אנו מרוצים מאוד מהתוצאות החזקות שלנו לרבעון השלישי, מצמיחה שנתית מתמשכת והתאוששות בכל המגזרים בהם אנו פועלים, בייחוד ב- In Flight Connectivity (IFC) . בנוסף אנו שואבים עידוד מהשיפור היציב והמתמשך ברווחיות שלנו עם שיפור משמעותי ברווח הגולמי, ושיעורי הרווחיות התפעולית והנקייה עם גידול של 88% ב-EBITDA המתואם ביחס לשנה שעברה.

מבחינה אסטרטגית אנחנו מאוד מרוצים מהתקדמות פלטפורמת ה-SkyEdge IV שלנו המובילה בעולם. במהלך הרבעון השלישי ספקית שירות מובילה בחרה ב-SkyEdge IV, (הפלטפורמה החדשנית, בעלת הביצועים הגבוהים, של גילת, אשר תומכת בריבוי לוויינים), לתמיכה בקישוריות בכלי שיט. אנו בטוחים כי פלטפורמה זו תאפשר לנו להתמקד ולהגדיל את נתח השוק שלנו בתחום התקשורת הלוויינית של הדור הבא המוערך במיליארדי דולרים.


מגזר הקישוריות בתנועה ממשיך לצמוח עם הזמנות IFC בהיקף של 12 מיליון דולר. המשכנו למצב את עצמנו כמובילים בשוק התמסורת הסלולרית ברבעון, עם הזמנות בהיקף של מיליוני דולרים מלקוחות חדשים ומפעילי סלולר אשר בוטחים בטכנולוגיה של גילת וביכולתה להרחיב את הרשתות שלהן עוד יותר. בנוסף, קיבלנו הזמנות בהיקף של מיליוני דולרים במגזר הביטחון, בו הגדלנו את המיקוד לאור הפוטנציאל המשמעותי שאנו מזהים, וכן בתחום החברות העוסקות ביישומי תשתיות ובנקאות."


צפדיה סיכם: "צבר ההזמנות שלנו ממשיך לגדול ולהתרחב, וההשקה של פלטפורמת הדור הבא שלנו - SkyEdge IV ללווייני VHTS, ו-NGSO - זוכות לעניין משמעותי בקרב לקוחות חדשים ולקוחות קיימים שלנו ומהווה מנוע צמיחה. לאור זאת, אנו אופטימיים ומצפים כי המומנטום החיובי יישמר. במבט לשנת 2022 אנו מתקדמים בהתאם ליעדי הרווחיות המעודכנים שלנו ומצפים להמשך מגמת הצמיחה אל תוך 2023."bottom of page