top of page

גב (שערוכ)ים לא מרשימה את המשקיעים

גב ים ממשיכה לשערך את עצמה לדעת, החברה כמובן פועלת על פי דוחות של שמאיי נדל"ן אשר מעניקים את השווי, אך האם הם צודקים? כאשר השערוך הפך להכנסה העיקרית והתלות בו גדולה


גב ים מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי, בו החברה מדווחת על המשך מגמת ביקושים חזקה אך האמנם כך הדבר? כל יום אנו שומעים על חברות אשר מצמצמות את מכסת עובדים וככל הנראה מה שיגיע אחריהם זהו צמצום השטח - משתי סיבות האחת לעיל צמצום עובדים והשנייה היא הדרישה של עובדי החברות לעבודה מהבית אשר הפכה לתנאי די הכרחי של העובדים.

לגב-ים צבר פרויקטים ענק, בפריסה רחבה במוקדי הביקוש המרכזיים של ישראל, הכולל 19 פרויקטים, בשטח כולל של כ-710 אלף מ"ר, בהשקעה כוללת של כ-6.6 מליארד ש"ח, אשר יוסיפו להכנסות החברה, אך זהו יכול להיות הדבר אשר מטריד את המשקיעים עקב האטה המורגשת בשוק.


החברה מדווחת על גידול במדדי התפעול השונים:

גידול של כ-19% ב-FFO המיוחס לבעלי המניות, אשר הסתכם בכ-230 מיליון ש"ח.

גידול של כ-5% ב-NOI של החברה אשר הסתכם בסך של 411 מיליון ש"ח.

גידול של כ-5% ב- NOI מנכסים זהים, אשר הסתכם בסך של כ-402 מיליון ש"ח.


אך נראה כי הגידול המשמעותי שהחברה הפכה בו תלות הוא השערוך של הפרויקטים העתידיים אשר החברה צופה כי תמיד תשערך מעלה מה שקורה עד עכשיו (תודה לשמאים) אבל בשוק ההון לא מאמינים לכך ולכן המניה חווה ירידות השנה וגם היום בעקבות הדוח לרבעון השלישי (בדומה לקנדה ישראל- אשר עשתה עסקאות רבות באמונה כי המחירים ימשיכו לעלות).
bottom of page