top of page

ברנד רוצה נתח מהאנרגיה המתחדשת בבריטניה

תשלם כ-5 מיליון ליש"ט עבור 50% בעלות מחברה המפתחת פרויקטים פוטו וולטאיים בבריטניה, אשר כבר כיום באמתחתה פרויקטים בשלבים שונים בהספק כולל של כ-7,600 MWp


קבוצת ברנד, העוסקת בתכנון והקמת מערכות חשמל ובקרה, תשתיות מתכת ומתקני אנרגיה, מרחיבה את פעילות ייזום האנרגיה המתחדשת בחו"ל. החברה חתמה על הסכמים מחייבים באמצעות החברה הבת ברנד אנרגיה (100%), במסגרתם תרכוש 50% ממניות חברת IBE העוסקת בייזום ופיתוח פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות, בתמורה לסך כולל של כ-2.7 מיליון ליש"ט וכן תרכוש מניות בחברת ISF בהיקף כולל של כ-2.1 מיליון ליש"ט. התשלום הכולל יבוצע בתשלומים לאורך השנתיים הקרובות.


IBE ו-ISF הינן חברות בריטיות העוסקות בייזום ובפיתוח פרויקטים פוטו-וולטאיים (חלקם משולבים עם אגירת אנרגיה) ברחבי בריטניה אשר כבר כיום באמתחתן כ- 70 פרויקטים, בשלבי ייזום ופיתוח שונים,

בהיקף מצטבר של כ- 7,600 מגה וואט


ברנד מציינת כי נכון לתחילת שנת 2022, היקף ייצור החשמל בבריטניה עומד על כ- 105GW כאשר היקף ייצור מאנרגיות מתחדשות עומד על כ- 51GW. החברה מוסיפה כי שיעור הייצור מאנרגיה סולארית הינו כ-27% מסך הייצור מאנרגיות מתחדשות, עם הספק מותקן של כ-14GW. ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית הציג את הגידול הגבוה ביותר ברבעון זה מבין טכנולוגיות האנרגיות המתחדשות, עם גידול של כ- 21% בייצור חשמל לעומת הרבעון המקביל בשנת 2021.

יצוין כי ממשלת בריטניה הכריזה על הפסקת השימוש בפחם עד לשנת 2035 והגברת השימוש באנרגיות מתחדשות בפרט, תוך שימוש בטכנולוגיית אגירת אנרגיה. על מנת לעמוד ביעד זה ובביקושי האנרגיה בבריטניה סך ההשקעה הנדרשת באנרגיות מתחדשות נאמד בכ-59 מיליארד ליש"ט.


בשלב זה, ברנד מימנה את העסקה ממקורותיה העצמיים ותבחן בהמשך את מימון יתרת התשלום הקבועים בהסכמים ממקורותיה העצמיים או ממקורות אחרים.


העסקה מגיעה מספר שבועות לאחר דיווח החברה על חתימה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת סולטרה, חברה המצויה בשליטת ערן ליטבק ויאיר הראל (לשעבר, מייסדים ומנכ"לים משותפים באפקון אנרגיות מתחדשות), לייזום, הקמה ומכירה של מתקני ייצור חשמל באנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואגירת אנרגיה במדינות פולין ואיטליה.

bottom of page