top of page

בנק ישראל צפוי להעלות ריבית ב-0.5%

כבר בהחלטת הריבית הבאה ריבית בנק ישראל צפויה לעלות לרמה של כ-3.25%-3.50%.במיטב מאמינים כי עקב כך שעד להחלטת הריבית הבאה של בנק ישראל יתפרסם מדד המחירים לחודש אוקטובר. אחריו קצב האינפלציה צפוי שוב לעלות מעל 5% ולהישאר ברמות אלה עד סוף השנה, כך שהאינפלציה בסוף השנה צפויה להיות גבוהה מהתחזית של בנק ישראל שהתפרסמה לאחרונה של 4.6%. בנסיבות אלה, סביר שהריבית תעלה בשיעור של כ-0.5% בהחלטה הבאה בנובמבר. לאחר מכן, קצב האינפלציה צפוי להתחיל לרדת ותתכן עוד עליית ריבית של 0.25% בתחילת ינואר.

שורה תחתונה: סביבת האינפלציה צפויה להתחיל לרדת בתחילת 2023. ריבית בנק ישראל צפויה לעלות לרמה של כ-3.25%-3.50%.

bottom of page