top of page

בי-קום: מגדילה את החשיפה לבזק

בי-קום, בעלת השליטה בבזק, מסכמת את 2022 עם רכישות של כ150 מיליון ש"ח במניות בזק ובי-קום וממשיכה להגדיל את חשיפתה לקבוצה


בי-קום, בעלת השליטה בבזק, מסכמת את 2022 עם רכישות של כ150 מיליון ש"ח במניות בזק ובי-קום וממשיכה להגדיל את חשיפתה לקבוצה

מדווחת היום: רכישת נוספת של 15 מיליון ש״ח במניות בזק והגדלת ההחזקה בקבוצה ל 26.81%


חברת בי-קום, בעלת השליטה בקבוצת בזק, מדווחת על הגדלת החזקתה בבזק ל-26.81% ומשלימה מהלך של כ-150 מיליון ₪ של רכישות עצמיות בבי-קום (ללא השתתפות בעלי השליטה) ורכישות ישירות של מניות בזק נוספות במהלך שנת 2022.

תומר ראב"ד, מנכ"ל בי-קום: "אנחנו מאמינים גדולים באסטרטגיה הקבוצתית ונמשיך לתמוך בכיוון אליו הקבוצה הולכת. יש לקבוצת בזק הנהלה מצוינת שמבינה את החשיבות וההזדמנות בתשתית תקשורת חזקה ויציבה לחברה ולמשק כולו".bottom of page