top of page

בירמן מתרסקת לקראת הדיבידנד

מניית בירמן נסחרה עד לפני חודש ב-27.5 ש"ח למניה, יום לפני חלקות הדיבידנד המניה מתרסקת לשער 20 ש"ח למניה, במחזורים נמוכים אשר מעלים את שיעור הדיבידנד אך לא מעודדים את מי שרכש


חברת בירמן עוסקת בייצור,יבוא ושיווק לוחות עץ,מוצרי פירזול, וכן בייבוא מוצרי חשמל למטבחים, החברה מצליחה לשמור על שיעורי רווחיות נאים למרות העלייה באינפלציה אשר הגדילה את מחזורי החברה אך פגעו בשורה התחתונה.

החברה הציגה גידול נאה בהכנסות (אך כנראה עקב האינפלציה) בשיעור של 20% - אך הרווח הגולמי גדל רק בכ- 5%, בהמשך הדוח החברה מדווחת על ירידה של 20% ברווח התפעולי אשר ממשיך עד לרווח הנקי אשר גם נחתך בשיעור של 20%, אך החברה מציגה רווח חצי שנתי מעל 18 מיליון ש"ח.


החברה דיווחה כי תחלק דיבידנד בשיעור של 109 אגורות, החברה דיווחה זאת ביום ה-8/9 ובאותו יום ירדה כ-4.4% ומשם החלה הדרדרות משער כ-25 ש"ח למניה ונכון לשורות אלה נסחרת ב-30 ש"ח למניה.


אם נלך חודש לאחור נראה כי משקיעי החברה לא אהבו את חלוקת הדיבידנד של כ-12 מיליון ש"ח, בשעה שהשווקים מאוד תנודתיים וישנה אינפלציה גבוהה אשר תגרום לעלית ריבית אגרסיבית גם בישראל וכנראה סברו כי קופה שמנה עדיפה בימים סגריריים אלו אחרת אין סיבה לירידה של 30% בחודש כאשר החברה מחלקת דיבידנד.bottom of page