top of page

ביג תקים מרכז קניות בכניסה לאילת

ההסכם הינו להקמת מרכז קניות חדש - Big FashionOutlet בעלות מוערכת של כ- 200 מיליון שקל, כולל עלות קרקע והוצאות עסקה


מרכז הקניות Big Fashion Outlet יוקם על כביש 90 בכניסה לעיר אילת, באזור סחר פטור ממע"מ, בשטח כולל של כ- 14,000 מ"ר (עיקרי ושירות), שיכלול שטחים לשימושים של מסחר וכן תחנת דלק בשטח של כ- 600 מ"ר, המרכז ישווק לכל הרשתות המובילות בכלל זה קבוצת פוקס שנכנסה כשותפה בפרויקט, במחירי Outlet ללא מע"מ.

ביג מרכזי קניות חתמה ביחד עם קבוצת פוקס-ויזל, להב אל.אר והודיה על הסכם עם קיבוץ אילות לרכישת הזכויות בקרקע בשטח של כ- 22 דונם בכניסה לעיר אילת, הקרקע עם תב"ע מאושרת באיזור סחר חופשי (ללא מע"מ)


ה- N.O.I. הצפוי יסתכם בכ- 20 מיליון שקל לשנה

bottom of page