top of page

ביג נכנסת לתחום הדיור המוגן

החברה זכתה במרכז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירת שטח בזיכרון יעקב של כ-12 דונם המיועד להקמת 250 יחידות דיור מוגן, וכן כ-3000 מ"ר עבור שטחי מסחר


חברת BIG מודיעה על זכייתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לחכירת שטח בזיכרון יעקב הכולל כ-12 דונם עבור הקמת 250 יחידות דיור מוגן, וכן כ-3,000 מ"ר שטחי מסחר נלווים.


עבור זכויות החכירה תשלם BIG לרמ"י כ-62.7 מיליון שקל וכ-5 מיליון ש"ח בגין הוצאות פיתוח. BIG גייסה את מיכל ערד, בעלת הידע והניסיון הרב והמוכח בתחום, כדי שתוביל, תנהל ותפתח את תחום הדיור המוגן בחברה.


פרויקט הדיור המוגן בזיכרון יעקב, מתווסף לפרויקט דיור מוגן נוסף בבעלות החברה שנמצא כבר בשלבי תכנון בנס ציונה, שימנה כ-300 יחידות דיור, ויוקם במסגרת פרויקט עירוב שימושים רחב היקף, שיאפשר לדיירי המתחם חווית מגורים תוססת.
חי גאליס, מנכ"ל BIG מציין כי "אנו רואים בתחום הדיור המוגן מנוע צמיחה נוסף ומשמעותי עקב העלייה בתוחלת החיים והמחסור הקיים בשוק לדיור מוגן איכותי. בכוונת החברה לבחון ולקדם תהליכי תב"ע להוספת פרויקטים לדיור מוגן במרכזים המסחריים שבבעלותה ובכך לתת מענה לביקושים בכל הארץ תוך ייצור השבחה בנכסים הקיימים".

bottom of page