top of page

בז"ן עם דוחות טובים - תחלק 60 מיליון דולר דיבידנד

הרווח הנקי זינק ל-277 מיליון דולר לאחר 2 רבעונים קשים - קבלת פנים טובה לרוכשים החדשים ישנים


בתי זיקוק לנפט, תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה בישראל, מודיעה היום על פרסום התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים של שנת 2022, נציין כי המרווחים בשוק הינם מאוד טובים לבזן שלא השכילה לנצלם ברבעונים הקודמים, אך ברבעון הזה הסיפור שונה.


החוב פיננסי נטו של הקבוצה המשיך לרדת והסתכם, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2022, ב-802 מיליון דולר, ירידה של 39 מיליון דולר ביחס לתחילת שנת 2022. ירידה חלה גם ביחס המינוף הפיננסי של הקבוצה, שירד מרמה של 1.6 לרמה של 1.0.


במהלך הרבעון השלישי פרסמה קבוצת בזן דוח ESG לשנים 2021-2019, במסגרתו הוצבו יעדים חדשים בהתייחס לאסטרטגיה של בזן, ביניהם החלטה על גיבוש תכנית אקלים במהלך שנת 2023. בזן התחייבה, לראשונה בתולדותיה, לגבש תכנית אקלים סדורה וארוכת טווח, במסגרתה יבוצע מיפוי המצב הקיים, גיבוש יעדים וכן קביעת אבני דרך להשגתם. בזן תפעל כבר בשנתיים הקרובות להפחתה של 25,000 טון של גזי חממה בשנה.


במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2022, החלה קבוצת בזן לרכוש גז טבעי מאנרג'יאן (מאגר כריש) במסגרת הרצת המאגר וצפויה לעבור בהדרגה לרכישות סדורות על בסיס ההסכם המחייב שיש לה מול אנרג'יאן ובכך להבטיח רציפות אספקה מחייבת.


בזן ממשיכה ליישם את האסטרטגיה שלה והשלימה ברבעון זה את רכישת חברת VPM, אחת מיצרניות המובילות של פלסטיק ממוחזר בישראל והמתמחה במחזור פחת פלסטיק תעשייתי (Post-Industrial) בהיקף של 12 אלף טון בשנה.

משה קפלינסקי, יו"ר קבוצת בזן: "המצב הגיאו-פוליטי בעולם, יחד עם הזעזועים בשוק האנרגיה והאינפלציה בעולם, מחדדים לנו לאורך כל הדרך את החיוניות של הקבוצה ואת הצורך בייצור מקומי של מוצרי דלקים בישראל. אני מאמין, כי בפעולה משותפת, הסקטור הפרטי יחד עם הממשלה החדשה שתוקם, יוכלו לתכנן יחד בדרך הנכונה את עתיד משק האנרגיה בישראל. בזן ממשיכה ברבעון זה את תנופת הרווחים מאז תחילת 2022, והיא ידעה למנף גם ברבעון השלישי את יתרונותיה ואת הסינרגיה העסקית בקבוצה לטובת השאת רווחיה. לאור התוצאות, ובהתאם למדיניות הדיבידנד המוצהרת בדבר חלוקה עד 50% מהרווח, החברה תחלק דיבידנד נוסף של 60 מיליון דולר בגין רווחי 2021".מלאכי אלפר, מנכ"ל קבוצת בזן: "בזן מסכמת רבעון נוסף עם תוצאות מצוינות ורוח גבית חזקה מפעילות מגזר הזיקוק. ה-EBITDA המנוטרל המאוחד ברבעון השלישי, הסתכם ב-238 מיליון דולר מתוכו 228 מיליון דולר מפעילות מגזר הזיקוק. התוצאות המרשימות באו לידי ביטוי גם בזינוק של שורת הרווח הנקי שעמד על 277 מיליון דולר ברבעון, והושגו בזכות שיעור ניצולת מקסימלי של מתקני הזיקוק בשיעור של 98% ומיצוי מרווחי הזיקוק הגבוהים בעולם. מרווח הזיקוק המנוטרל ברבעון השלישי עמד על 15.3 דולר לחבית.bottom of page