top of page

אקסלנס מקבוצת הפניקס רכש את אפסילון

בית ההשקעות אקסלנס מקבוצת הפניקס רכש את בית ההשקעות אפסילון היקף העסקה כ-95 מיליון ש"ח, הרכישה נעשתה מדיסקונט השקעות.


בית ההשקעות אקסלנס חתם אתמול על הסכם לרכישת חברת קרנות הנאמנות וחברת ניהול התיקים של בית ההשקעות אפסילון. סך הנכסים המנוהלים הנרכשים כ- 6.9 מיליארד ₪.


לאחר השלמת הרכישה, פעילות חברת הקרנות תמוזג לתוך קסם שהיא חברת הקרנות של אקסלנס ופעילות ניהול התיקים תנוהל בנפרד ותישאר תחת המותג אפסילון.


היקף העסקה כ-95 מיליון ש"ח. כחלק מן ההסכם, פעילות התיקים של אפסילון תמשיך להתנהל תחת המותג אפסילון בראשות היו״ר שמואל פרנקל.


שמואל פרנקל, מייסד ובעל השליטה באפסילון: "אני מברך על העסקה ואני בטוח בהצלחת שילוב מותג ההשקעות של אפסילון עם בית ההשקעות אקסלנס"


אבנר חדד, מנכ"ל בית ההשקעות אקסלנס: "רכישת הנכסים של בית ההשקעות הוותיק אפסילון היא מהלך נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות והקבוצה, להרחבת פעילות ניהול הכספים. על ידי גידול אורגני בנכסים והמשך צמיחה באמצעות מיזוגים ורכישות, תמשיך אקסלנס להעניק לכלל לקוחות בית ההשקעות מעטפת שירותים רחבה ומקצועית. עם מהלך זה נמשיך להיות שחקן מוביל בשוק ההון "

bottom of page