top of page

אפקון זוכה בפרויקט תקשורת אקטיבית

חברה בת של אפקון DM חתמה על הסכם לתכנון, הקמה ותחזוקה של עבודות מולטימדיה ותקשורת אקטיבית, היקף הפרויקט המלא, כולל עלויות תחזוקה ושחלוף מערכות, לתקופה של 20 שנים יעמוד על כ-362 מיליון ש"ח


קבוצת אפקון אחזקות הודיעה היום על חתימת הסכם לתכנון, ביצוע, ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשורת בפרויקט המוקם עבור גוף ממשלתי בישראל, וכן הזכות לבצע עבודות תכנון הקמה ותחזוקה לתכולת תשתיות התקשורת הפסיבית. תקופת התכנון וההקמה, בהתאם להסכם, צפויה להסתיים, נכון למועד הדוח, במחצית השנייה של שנת 2027, ולאחריה תעניק DM מבית אפקון ללקוח שירותי תחזוקה לתקופה של עד 20 שנה. בתמורה להקמה ולתחזוקה ב- 7 השנים הראשונות לתכולות המולטימדיה והתקשורת האקטיבית והפסיבית זכאית DM לסך כולל של 216 מיליוני ₪. למזמין נתונה האופציה להארכת תקופת האחזקה עד 20 שנים ושחלוף ציוד בתקופה זו בתמורה לסך של כ - 146 מיליוני ש"ח נוספים.


יו"ר אפקון ישראל רייף מסר:

"קבוצת אפקון זכתה באחד הפרויקטים החשובים והגדולים ביותר בארץ. זכייה זו ממתגת אותנו כאחת מחברות המולטימדיה והתקשורת המובילות והאיכותיות במשק. אין ספק שהזכייה מחזקת את מעמדה של אפקון כגוף המוביל בישראל בתחום המולטימדיה ומהווה הכרה ביכולותיה בתחומים אלה".


דודי הראלי מנכ"ל אפקון הוסיף: "אפקון משקיעה מאמצים רבים בפיתוח יכולותיה בתחומים עתירי טכנולוגיה וחדשנות, זאת כחלק מהאסטרטגיה העסקית של הקבוצה לפתח ולהרחיב עוד את היקפי פעילותה בתחום המתח נמוך מאוד בהם כבר היום החברה ממוצבת כמובילת שוק. חברת DM, יחד עם חברת הבת גל-נט, נמצאות בחזית הטכנולוגית בתחומי המולטימדיה והתקשורת, והבחירה בהן לביצוע העבודות מעידה על האמון הרב ושיתוף הפעולה הפורה בין חברת מוטורולה סולושנס העולמית לקבוצת אפקון".

bottom of page