top of page

אלקטרה צריכה לעשות חישוב מסלול מחדש - עברה להפסד 20 מיליון ש"ח

יישום תוכנית ההתייעלות והרה ארגון הכוללת את האצת הסבת סניפי הרשת ל-Carrefour, גרר הוצאות של 52 מיליון ש"ח, בנוסף החברה שילמה פיצוי של כ-13 מיליון ש"ח לחברת Huawei


אלקטרה צריכה לא מצליחה לעכל את יינות ביתן ונראה כי הרבעון היא סופגת את ההפסד הגדול ביותר שלה עד כה, החברה עברה מרווח של 61 מיליון ש"ח (QOQ) החברה רשמה הפסד של כ-21 מיליון ש"ח בעקבות רה ארגון הקבוצה וכן סגירת ושיפוץ סניפים לקראת הכנסת המותג קארפור.

בעבר ציינו כי ייקח זמן לעיכול רשת המזון יינות ביתן וצפינו כי התהליך יהיה ארוך אך לא הפסדי ברמה כזאת, החברה טרם סיימה את כלל התחייבויותיה אל מול המותג ואולי זהו איננו הרבעון הנורא מכל וצפויים לצוץ הוצאות נוספות.


הרצון להיכנס לתחום בו חברות רבות פשטו רגל כמו מגה וריבוע כחול מהווים בהחלט אתגר קשה, אך עם סביבת ריבית ואינפלציה גבוהה נראה שהדרך תהיה קשה פי כמה, מניית החברה ירדה כ-35% מתחילת השנה.

bottom of page