top of page

אלוני חץ בעסקת ענק בקיימברידג' בכ-700 מיליון ש"ח

חברת הנדל"ן המניב רוכשת 3 מבנים מודרניים עם 26 אלף מ"ר שטחי השכרה.


אלוני חץ מדווחת על רכישת שלושה בנייני משרדים בעיר קיימברידג' באמצעות BE בתמורה לכ- 180 מיליון ליש"ט (כ- 700 מיליון ש"ח)

  • בנייני המשרדים משתרעים על כ- 278 אלף רגל רבוע (כ- 26 אלף מ"ר) בכניסה הראשית לפארק המדע Park Science Cambridge

  • הנכסים מושכרים לט"א לחברות טכנולוגיה ומניבים NOI של כ- 9 מיליון ליש"ט (כ- 35 מיליון ש"ח)

  • בכוונת BE לממן את הרכישה בשיעור של כ- 50% מגיוס הון עצמי מבעלי מניותיה (החברה ומנורה) והיתרה באמצעות הלוואה בנקאית


מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו שמחים על השלמת העסקה כחלק מהתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו בלונדון בקיימברידג' ואוקספורד לצמיחה בהיקפי הפעילות ואנו ערוכים לניצול הזדמנויות עסקיות על רקע המצב הכלכלי עולמי. הרכישה כוללת 3 בניינים חדשים במודרניזציה גבוהה, המושכרים במלואם לשוכרים איכותיים לט"א. אנו מתכוונים להמשיך ולפעול לקידום האסטרטגיה העסקית תוך שמירה על גמישות פיננסית גבוהה ורמת מינוף נמוכה."
bottom of page