top of page

אלביט תספק הגנה למסוקים ב-200 מיליון דולר

אלביט מערכות תספק חליפות הגנה המורכבות ממערכות התראה אוויריות פאסיביות מבוססות לייזר אינפרה-אדום


אלביט מערכות הודיעה היום כי זכתה בחוזה בסך כ-200 מיליון דולר לספק טכנולוגיות לוחמה אלקטרונית וטכנולוגיות לייזר אוויריות להגנה על מסוקים צבאיים של מדינה באסיה פסיפיק. החוזה יבוצע במהלך תקופה של ארבע שנים.

במסגרת החוזה, אלביט מערכות תספק חליפות הגנה המורכבות ממערכות התראה אוויריות פאסיביות מבוססות לייזר אינפרה-אדום מסוג PAWS IRוממערכות הגנה מבוססות לייזר אינפרה-אדום מסוג Mini-MUSIC DIRCM. חליפות הגנה אלו נועדו להגדיל את השרידות ואת האפקטיביות המשימתית של מסוקים בסביבה המאוימת על ידי טילי כתף מונחי חום נגד כלי טיס. חליפות ההגנה שתסופקנה תותקנה על גבי מסוקי תקיפה ומסוקי משימה.

מערכות מסוג MUSIC DIRCM נבחרו עד כה על ידי מספר רב של לקוחות ברחבי העולם.


בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, אמר: "ישנו גידול בביקוש ברחבי העולם לפתרונות הגנה אוויריים, כאשר כלי טיס ובייחוד מסוקים מתמודדים עם איום גדל והולך מצד טילים נגד כלי טיס. פורטפוליו היכולות המתוחכמות והבשלות שלנו ממצב אותנו בצורה טובה בכדי לענות על הצורך הגובר הזה"

bottom of page