top of page

אלביט זכתה בחוזה לוחמה אלקטרונית ב-76 מיליון דולר

אלביט הודיעה היום כי זכתה בחוזה בסכום של כ-76 מיליון דולר לספק יכולת אימון לוחמה אלקטרונית (ל"א) לחיל אוויר של מדינה באסיה פסיפיק


אלביט מערכות הודיעה היום כי זכתה בחוזה בסכום של כ-76 מיליון דולר לספק יכולת אימון לוחמה אלקטרונית (ל"א) לחיל אוויר של מדינה באסיה פסיפיק. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שנתיים.


במסגרת החוזה, אלביט מערכות תספק לחיל האוויר באסיה פסיפיק פתרון מתקדם המאפשר לצוותי אוויר לבצע אימוני טיסה בסביבה רוויית איומי ל"א מציאותיים. הפתרון משלב מגוון משדרים, חיישנים, מערכות תקשורת, שליטה ובקרה, וכן כלים לניתוח ותחקור.

אורן סבג, מנכ"ל אלביט מערכות מודיעין ול"א, ציין: "המוכנות בתחום הל"א הפכה לקריטית עבור היעילות המשימתית ועבור השרידות, והדבר מחולל ביקוש גובר ליכולות אימון ל"א שהנן מעבר ליכולות הסינטטיות הקיימות. באמצעות שילוב טכנולוגיות הל"א המתקדמות שלנו עם יכולות האימון והסימולציה הייחודיות של החברה, אנו מסוגלים לספק פתרון שמשפר את המוכנות ומפחית את העלויות".עסקה זו מצטרפת ל – שתי עסקאות שאליהן דיווחה אלביט מערכות אתמוך בהיקף כולל של 59 מיליון דולר.אלביט מערכות אמריקה זכתה בחוזה מסגרת בסך 49 מיליון דולר לספק מערכות מרגמה לצבא היבשה האמריקני וכן עסקה נוספת אלביט מערכות אמריקה זכתה בחוזה בסך 10 מיליון דולר לפתח חיישן ראיית לילה מתקדם.


היקף העיסקאות של אלביט מערכות מהשבוע האחרון יחד עם עסקה זו 135 מיליון דולר


bottom of page