top of page

אלביט זכתה בחוזה בסך 65 מיליון דולר באמריקה הלטינית

במסגרת החוזה, אלביט מערכות תספק לצבא יבשה באמריקה הלטינית פתרון לחטיבה ממכונת ראשונה שתהיה מקושרת באופן מלא, כחלק מהתוכנית שלו למודרניזציה לרוחב הצבא


אלביט מערכות הודיעה היום כי זכתה בחוזה בסכום של כ-65 מיליון דולר לספק פתרון מודרניזציה לצבא יבשה של מדינה באמריקה הלטינית. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שנתיים וחצי.

במסגרת החוזה, אלביט מערכות תספק לצבא יבשה באמריקה הלטינית פתרון לחטיבה ממכונת ראשונה שתהיה מקושרת באופן מלא, כחלק מהתוכנית שלו למודרניזציה לרוחב הצבא. פתרון החטיבה הממוכנת הדיגיטלית המקושרת יכלול רכבים משוריינים 4X4 של שלדות ו-6X6 של פרמאונט, מצוידים בפתרון הרשת הניידת של רדיו התוכנה אי-לינקס, חליפת אפליקציות של ניהול קרב וכן מערכות רחפנים מסוג MAGNI.


חיים דלמר, מנכ"ל אלביט מערכות תקשוב וסייבר, אמר: "אנו עדים להכרה גוברת מצד צבאות בצורך להשיג את היכולת לנהל מבצעים משולבים. הזכייה בחוזה זה נותנת משנה תוקף לפוזיציה המובילה שיש לנו בתחום הצומח של לוחמה רשתית".


bottom of page