top of page

אינטר תעשיות מתרסקת 16% בעקבות חקירה גלויה בדבר קבלת מידע מסחרי

אינטר תעשיות הבוקר כי מנכ"ל החברה נחקר במשטרה עקב קבלת מידע שלא כדין וכי הוא שוחרר בתנאים מגבילים


אינטר תעשיות עוסקת בייצור ואחזקת תחנות כח,מתח עליון,מתקנים סולארים, אגירת אנרגיה,מיזוג אויר ועמדות טעינה.


החברה ניסתה לעבור מהפך לאחר רכישת מניות השליטה בחברה מידי אריה קורוטקין, החברה בעברה שימשה בעיקר כחברה לייצור לוחות חשמל וכן התקנה ותשתיות חשמל.

לאחר רכישת השליטה ע"י מספר גופים: מקורות אחרים, אלפא ערך 1 ונוקד אקוויטי אשר קיוו למהפך בחברה, אלפא ערך 1 השקיעה בחברה בין 15-20 מיליון ש"ח לפני שנים רבות וטרם ראתה תשואה עודפת על השווקים בהשקעתה והיא בהחלט משקיעה בחברות תעשייה רבות אך לא בולטות שנמצאות בעיקר בשורות האחרונות של הבורסה הישראלית.


לאחר שהחקירה הפכה גלויה ע"י משטרת ישראל נראה כי גם השנה התשואה למניית אינטר תעשיות תהיה שלילית.bottom of page