top of page

אילו חברות כריית ביטקוין ציבוריות עומדות בפני משבר נזילות?

חברות הכרייה הציבוריות נמצאות בצומת דרכים משתי סיבות מרכזיות: עלות האנרגיה והציוד המתיישן


הראשונה, המיזוג של את'ריום 2.0 נמצא בפתח. המעבר למערכת הוכחת החזקה POS ונטישת מערכת הוכחת עבודה POW קוטעת ברגע אחד זרם הכנסות לא קטן עבור חברות הכרייה. לא עוד כריית את'ריום - והציוד היקר מצריך הצדקת קיום אחרת.


הסיבה שנייה, היא שילוב של הירידות בחודשים האחרונים ועליית מחירי האנרגיה ברחבי העולם – שילוב שעלול להכניס לסחרור של כמה מחברות הכרייה הגדולות בעולם. אז מי מהן באמת בסכנה ולמי יש עוד אורך נשימה רב?
ראשית, נציין – לא פשטה רגל אף חברת כרייה ציבורית (עדיין).

הסיבה העיקרית לכך שהכורים נשארו עם הראש מעל המים היא שהם החזיקו כמויות אדירות של מזומן וביטקוין בתחילת חודשי הקיץ. לאורך כל התקופה המאתגרת בשוק החברות מכרו את אחזקותיהם בביטקוין ומטבעות אחרים והחזיקו עתודות מזומן ליום סגריר. החלטה שאכן השתלמה.


באשר לחברות עצמן, יש דרך מאוד ברורה לבדוק את "רמת הסיכון לפשיטת רגל" עבור כל אחת מהן והיא: יחס הנזילות המיידית – כמה נכסים מתוך סך נכסי החברה היא נכסים נזילים (בטווח של פחות משנה).

כדי שהחברה תהיה בטוחה מפשיטת רגל היחס נדרש להיות גדול מ-1. כלומר יותר נכסים מהתחייבויות. עם זאת, לא רצוי שהיחס יהיה גבוה מדי, כי לבעלי המניות אין עניין בשמירת נכסים שוטפים רבים, אלא הם מעדיפים להשקיע את הכסף באמצעי ייצור שאמורים להניב רווחים גבוהים יותר מאשר החזקות פיננסיות.


הטבלה מעלה מראה כי 6 מתוך 8 חברות כרייה ציבוריות הפחיתו את נכסי הנזילות ביחס להתחייבויות. כלומר יש להן פחות מזומנים בהשוואה לסוף חודש מרץ. כאשר Marathon אחת מהגדולות בעולם חוותה את הירידה הכי משמעותית.


ובכל זאת, רוב החברות הללו, כולל Marathon, הן במצב כלכלי טוב. רק חברה אחת נאבקת עמוקות: Stronghold.

ל-Stronghold יש יחס נזילות מידי של 0.3 בלבד. החברה עשויה להיות מאותגרת בחודשים הקרובים בלהשאיר את הראש מעל המים אלא אם כן יגיע לעזר הביטקוין – ינסוק ויציל את החברה מפשיטת רגל.לאור המיזוג באת'ריום ואולי כפילוסופיה כללית, חברות כמו Hut8 מחפשות לנצל את כוח המחשוב שצברו בדרכים אחרות שאינם כריית מטבעות ומפלרטטות עם תחומי AI ולמידת מכונה. חוסר הוודאות בענף מורגש, אך הסירו דאגה והנמיכו אמפתיה. מדובר בחברות שהונן מוערך במאות אם לא מיליארדי דולרים- הרבה הודות לכריית מטבעות.


נכתב ע"י אסף אלמליח אנליסט קריפטו בבית ההשקעות Proxibit

bottom of page