top of page

איי.סי.אל ממשיכה להציג רווח נקי של 600 מיליון דולר ברבעון בשנת 2022

כלל החטיבות הגיעו לרמות של מכירות שיא , למעט האשלג, נראה כי רצון הנהלת החברה להפוך ליותר מחברת אשלג קורם עור וגידים, החברה תחלק דיבידנד רבעוני של 0.24 סנט, אך המניה נותרת מאחור


איי.סי.אל גרופ חברה גלובלית מובילה לפתרונות על בסיס מינרלים מיוחדים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2022. המכירות הסתכמו ל-2,519 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 41% בהשוואה ל-1,790 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח התפעולי הסתכם ב-935 מיליון דולר, עלייה של 191% בהשוואה ל-321 מיליון דולר אשתקד, ורווח תפעולי מתואם של 928 מיליון דולר – עלייה של 195% בהשוואה ל-315 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח הנקי הסתכם ל-633 מיליון דולר, עליה של 181% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי המתואם הסתכם ל-628 מיליון דולר, עליה של 192% לעומת אשתקד. ה-EBITDA המתואם הסתכם ל-1,049 מיליון דולר, עלייה של 139% בהשוואה ל-438 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מרווח ה-EBITDA המתואם עמד על 41.6% בהשוואה ל-24.5% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה הסתכם ל-49 סנט, עלייה של 188% בהשוואה ל-17 סנט ברבעון המקביל אשתקד.

התמקדותה של איי.סי.אל בפתרונות מיוחדים לטווח הארוך ממשיכה להיטיב עם החברה, לצד עליה נוספת במחירי הסחורות, אשר החלו להתמתן לאחר שהגיעו לרמות שיא במחצית הראשונה של השנה.


רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל ציין: "איי.סי.אל מציגה רבעון נוסף של תוצאות חזקות עם שיאים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים במכירות, רווח תפעולי ו-EBITDA, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ורווח נקי. לצד שיא ייצור חדש במפעלי ים המלח נרשם גם שיא מתחילת השנה בתזרים המזומנים החופשי וברווח למניה. כל שלוש פעילויות המוצרים המיוחדים שלנו הציגו תוצאות שיא לרבעון שלישי, וזאת למרות התנודות בביקושים והאתגרים המתמשכים בשרשרת האספקה הגלובלית. תוצאות הרבעון השלישי מחזקות את המסר של החברה בכנס המשקיעים שהתקיים לאחרונה, המדגיש את מחויבותנו לקידום המובילות שלנו בכל הפעילויות העסקיות המיוחדות, שכן אלה מייצגות עבור החברה הזדמנויות משמעותיות לטווח הארוך ליצירת ערך בר-קיימא לבעלי המניות."


איי.סי.אל צופה לעמוד ברף העליון של טווח התחזית הקודמת שפרסמה, לפיה ה-EBITDA המתואם לשנת 2022 יהיה בטווח של 3,800-4,000 מיליון דולר, מתוכם כ-1,500-1,600 מיליון דולר צפויים להגיע מפעילויות המוצרים המיוחדים של החברהbottom of page