top of page

אורביט עם עסקה נוספות רושמת כ-35 מיליון דולר בעסקאות מתחילת השנה

ההזמנה הנוספת מחברת INMARSAT לפיתוח מערכות תקשורת לוויינית מוטסות בהיקף של כ- 1.1 מיליון דולר - תסופק בשנת 2023


אורביט טכנולוג'יס, מובילת שוק בפתרונות לניהול קשר ושמע במערכות מוטסות, טרמינלים לתקשורת לוויינית מוטסת וימית, הודיעה היום על קבלת הזמנה נוספת מחברת Inmarsat, לפיתוח מערכות תקשורת לוויינית מוטסות בהיקף של כ- 1.1 מיליון דולר. הזמנה זאת הינה בהמשך לדיווח המיידי מיום 20 במרץ, 2019 בדבר חתימת החברה על הסכם מסגרות ארוך טווח עם Inmarsat. המערכות תסופקנה במהלך שנת 2023.

דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט, מסר: "אנו גאים על הזמנה נוספת מחברת Inmarsat שהינה מובילת שוק עולמית בתחום שירותי תקשורת לוויינית. Inmarsat בחרה באורביט לפתח יחד מפת דרכים משותפת לטרמינלי תקשורת לוויינית עבור דור הלוויינים הבא שלה, שישוגרו לחלל בשנת 2025. הזמנה זו מחזקת את מובילותה הטכנולוגית של אורביט במערכות תקשורת לוויינית ומבטיחה את המשך שיתוף הפעולה עם Inmarsat."


המערכות הינן מערכות תקשורת לווינית מוטסות רב תכליתיות (Multi-Purpose Terminal - MPT) בתדריUltra Wide Ka , המותאמות לצרכים צבאיים, ממשלתיים ומסחריים. המערכות הקומפקטית כוללת אנטנות בקטרים 46 ס"מ ו-30 ס"מ ותסופקנה כמערכות אינטגרליות מלאות שיכללו ממשקים תוכנתיים, מכניים וחשמליים. המערכות המודולריות הרב שימושיות יעברו התאמה ואופטימיזציה לצרכיה של ,Inmarsat ולשימוש עבור שירותי תקשורת לוויינית רחבת הפס שלה.


הזמנה זו לפיתוח מערכות תקשורת לוויינית מוטסות רב תכליתיות קומפקטיות בתדרי Ultra Wide Ka, נוספת להזמנות קודמות מלקוח זה למערכות תקשורת לווייניות מוטסות רב תכליתיות בקוטר 46 ס"מ ולמערכות תקשורת רב תכליתיות קומפקטיות בקוטר 30 ס"מ בתדרי Ka.

bottom of page