top of page

אודיוקודס מפספסת ברווח למרות העלייה בהכנסות

מניית החברה יורדת כ-4% בתגובה לירידה ברווח למניה NON-GAAP, החברה הצליחה להגדיל את שורת ההכנסות ולכן האכזבה היא כפולה


אודיוקודס ספקית פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2022.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב-69.7 מיליון דולר, לעומת 63.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2021.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2022 ב-5.4 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 8.3 מיליון דולר או 24 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2021.


הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השלישי ב- 10.5 מיליון דולר, או 32 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 12.9 מיליון דולר או 38 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2021.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות בגין תשלומים דחויים, בהקשר לרכישת ;Callverso Ltd. (4) הכנסה אחרת בגין תשלום ל- AudioCodes Inc., חברה בת של החברה, בהקשר לסיום הסכם שכירות של משרדיה בניו ג'רזי (5) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (6) הוצאות או הכנסות שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות הדוחות הכספיים המצורפות להודעה לעיתונות זו.


תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 2.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2022. נכון ליום 30 בספטמבר 2022, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 126.7 מיליון דולר, לעומת 174.8 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2021. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך וקצר נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד ברבעון הראשון והשלישי של שנת 2022.


"אני שמח לדווח על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השלישי של 2022 עם צמיחה של 10% בשורת ההכנסות ביחס לאשתקד", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס.


"אנחנו רואים מומנטום טוב ומתמשך בשני שווקי המפתח אותם אנו משרתים, ה-UCaas וCX . המנוע העיקרי לצמיחה שלנו הגיע מסגמנט ה-UCaaS שבו המכירות בתחום של מיקרוסופט טימס צמחו בכמעט 20% בהשוואה לרבעון המקביל.

השירותים המנוהלים AudioCodes Live למיקרוסופט טימס המשיכו לצמוח והגיעו לרמה של 28 מיליון דולר ARR, צמיחה של כמעט 100% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, מה שמביא אותנו לנקודה נוחה להשגת היעד ל-2022 של מעל 30 מיליון דולר", השנה.


הכנסות התחום לחווית הלקוח (CX) שלנו ירדו ב-5% בהשוואה לשנה שעברה לאחר שעלו ביותר מ-20% ברבעון הקודם. הירידה נבעה בעיקר מחולשה עונתית באירופה. אנו צופים לחזור לצמיחה במגזר זה ברבעון הרביעי.


ברבעון זה נבחרה אודיוקודס שוב למובילה בתחום ה-SBC's הארגוניים על ידי Omdia. כמו כן, ראינו פעילות חזקה ויוצאת דופן בגזרת ספקי השירות (SP) הקשורה למעבר של שירותי התקשורת הקולית ל IP והשבתת רשתות PSTN על בסיס TDM. עסקי ה-SP שלנו צמחו ביותר מ-40% ברבעון הזה, רבעון שני ברציפות.


עשינו התקדמות חשובה ביישומי ה-Conversational ai שלנו. ראינו פעילות מוגברת בהקלטות קול בארגונים, הן להקלטות Complianceוהן לפגישות בסביבת מיקרוסופט טימס. בנוסף, היו לנו הזמנות שיא של Conversational IVR ו-VAIC, אשר צמחו ביותר מ-30% ברבעון הזה .


לבסוף, בחזית התפעולית, ראינו רווחיות גולמית ורווח תפעולי נמוכים מבעבר. בעודנו מתקרבים לסוף מחזור בן שנתיים של הגדלת השקעות שהוכרזו בתחילת 2021, אנו נחושים לאזן את הוצאות המו"פ, המכירות והשיווק שלנו ליתרת השנה ולתוך 2023. אנו צופים כי במהלך הרבעונים הבאים נהנה מגידור טוב יותר של השקל מול הדולר, הקלה בלחצים בשרשראות האספקה והידוק ההוצאות לפי שיקול דעת תוך שאנו מקצים השקעות בזהירות לאזורים אסטרטגיים בעסקים שלנו. גורמים אלה צריכים להעמיד אותנו על המסלול לשיפור המינוף התפעולי ב-2023 ואילך", סיכם אדלרסברג.


רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיבידנד

ביוני 2022 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכוש מניות נוספות של החברה בסכום כולל של עד 35 מיליון דולר. בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך סכום זה. האישור בתוקף עד 12 בדצמבר 2022.

ב-2 באוגוסט 2022, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 18 סנט למניה. הדיבידנד, בסכום כולל של 5.7 מיליון דולר, שולם ב-31 באוגוסט 2022 לכל מחזיקי המניות של החברה נכון ל-17 באוגוסט 2022.


במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2022, רכשה אודיוקודס 273,224 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 6.1 מיליון דולר.

bottom of page