top of page

אביב יזום רוכשת קרקע בת"א לבניית 120 דירות

הכסף הגדול של מליסרון נותן גב לחברת אביב ייזום לאחר השליטה המשותפות והיא רוכשת קרקע במיקום מרכזי


אביב ייזום אשר מוחזקת במשותף על ידי מליסרון וקבוצת אביב ומנוהלת על ידי דפנה הרלב, זכתה בימים אלה במכרז פרטי לרכישת קרקע בשטח כולל של כ-3.7 דונם. הקרקע הנרכשת ממוקמת בשכונת שיכון דן בתל אביב, בליבו של אזור המתאפיין בביקוש גבוה לדיור, בשכונה יוקרתית עם חתך סוציו-אקונומי גבוה, וקרבה לקווי תחבורה ומסחר שכונתיים. העסקה קודמה בשיתוף עם אביב אורבן בשליטת ארז אביב.

התוכנית המאושרת על הקרקע מאפשרת בנייה של כ-36 יח"ד בשטח כולל של כ-6,000 מ"ר. עם זאת, לאחרונה אושרה להפקדה בוועדה המקומית תוכנית חדשה, התואמת לתוכניות המדיניות החדשה של עיריית תל אביב (תא-5000), על פיה יתווספו לפרויקט זכויות נוספות להקמת 84 יח"ד נוספות בשטח של כ-6,000 מ"ר. בהתאם לתוכנית החדשה ככל שתאושר, הפרויקט יכלול 120 יח"ד על שטח כולל של 3 דונם, זאת לאחר הפקעה מתוכננת של שטח של כ-0.7 דונם, עליו תקים העיריה מבנה ציבורי. האדריכל שמקדם את התוכנית הוא גידי בר אוריין.


מהחברה המשותפת, אביב ייזום, נמסר:

"זו עסקה ראשונה שנעשית באביב ייזום תחת השליטה המשותפת של מליסרון וקבוצת אביב. הקרקע הנרכשת ממוקמת במרכזו של אזור ביקוש בשכונה יוקרתית בתל-אביב. תכנית הבינוי העדכנית, שבכוונתנו להמשיך ולקדם, תאפשר הקמת פרויקט מגורים ייחודי בפריים לוקיישן, תוך שילוב היכולות של שתי החברות. אנו ממשיכים לפעול לאיתור הזדמנויות נוספות בתחום המגורים, המתאפיינות במיקומים אטרקטיביים ובפרמטרים נוספים התואמים לאסטרטגיה העסקית שלנו בשוק המגורים, הן באמצעות רכישת קרקעות חדשות לבנייה והן בפרויקטי התחדשות עירונית".

bottom of page